Praca

 

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniamy ponad 470 pracowników. Zobowiązuje nas to do podejmowania nowoczesnych działań w zakresie rozwoju naszej kadry i tworzenia bezpiecznych, przyjaznych warunków pracy.

 

W środowisku pracy popieramy jasne zasady działania, otwarty dialog, pracę zespołową w projektach łączących ludzi, reprezentujących często różne dziedziny i działy. Dlatego też osoby kreatywne, umiejące poprzeć swoje pomysły solidną merytoryczną analizą znajdą tu odpowiednie miejsce dla siebie.

 

Powierzamy pracownikom duży zakres odpowiedzialności, pełnienie ról operacyjnych albo funkcjonalnych, co w różnych zawodowych kontekstach daje możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

 

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu wyślij swoje CV oraz list motywacyjny na adres: kadry@bozamet.pl

 

 

 

 

  

 

 

Dołącz do Nas!