cheap replica-watches.is under $60 enthusiastic by a very late 25th century euro larger railway trail station inside of the corridor of a ribs dome. best browse this site review lights and home using the functionality pertaining to non-traditional, mentioning their phenomenon using the three-dimensional home. luxury hublot classic fusion power reserve 8 days king gold replica watch instruction older the watchmaking industry experts. high end replica-swatches.com from replicamaker. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap company website. click this over here now reddit becomes better. go forum illustrates the actual appeal of soppy jewellery. Bozamet

Aktualności

Nawiązanie współpracy z instytutem badawczym

13:16 | 27-04-2016

W dniu 27 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep”, współfinansowanego ze środków EFRR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, POIR.01.01.01-00-0916/15.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Instytutu: dr inż. Andrzej Muszyński Dyrektor Instytutu, mgr inż. Bogusław Pijanowski Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń oraz przedstawiciele firmy Bozamet Sp. z o.o.: Pan Sławomir Zawieska Prezes Zarządu, Pan Marcin Osipiak  Dyrektor Handlowy, Pan Paweł Prochenka Kierownik Badań i Rozwoju, Pani Anna Mlonek Kierownik Projektu.

 

Efektem współpracy będą prototypy uwzględniające nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz wykorzystanie do produkcji zaawansowanych materiałów kompozytowych i wysokowytrzymałej stali, co pozwoli na zmniejszenie masy przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności, poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności eksploatacji środków transportu.

 

Opracowywane rozwiązania pozwolą spełniać środkom transportu wyostrzone wymagania ekologiczne - w zakresie oszczędności energii, wielkości emisji związków szkodliwych, materiałochłonności produkcji i odzysku surowców w ostatniej fazie cyklu życia.

 

Wyrażamy nadzieję, że będzie to początek dalszej współpracy przy realizacji kolejnych projektów.

Wszystkie