Aktualności

Nawiązanie współpracy z instytutem badawczym

13:16 | 27-04-2016

W dniu 27 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep”, współfinansowanego ze środków EFRR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, POIR.01.01.01-00-0916/15.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Instytutu: dr inż. Andrzej Muszyński Dyrektor Instytutu, mgr inż. Bogusław Pijanowski Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń oraz przedstawiciele firmy Bozamet Sp. z o.o.: Pan Sławomir Zawieska Prezes Zarządu, Pan Marcin Osipiak  Dyrektor Handlowy, Pan Paweł Prochenka Kierownik Badań i Rozwoju, Pani Anna Mlonek Kierownik Projektu.

 

Efektem współpracy będą prototypy uwzględniające nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz wykorzystanie do produkcji zaawansowanych materiałów kompozytowych i wysokowytrzymałej stali, co pozwoli na zmniejszenie masy przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności, poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności eksploatacji środków transportu.

 

Opracowywane rozwiązania pozwolą spełniać środkom transportu wyostrzone wymagania ekologiczne - w zakresie oszczędności energii, wielkości emisji związków szkodliwych, materiałochłonności produkcji i odzysku surowców w ostatniej fazie cyklu życia.

 

Wyrażamy nadzieję, że będzie to początek dalszej współpracy przy realizacji kolejnych projektów.

Wszystkie