Technologie

 

Nasza firma oferuje możliwości wykorzystania w procesie produkcji następujących procesów technologicznych:

 • obróbka plastyczna - prasy o nacisku od 40 do 800 ton 
 • spawanie zrobotyzowane
 • spawanie półautomatyczne
 • zgrzewanie zrobotyzowane
 • zgrzewanie ręczne
 • montaże   
 • obróbka skrawaniem
 • obróbka powierzchniowa:

                - malowanie kataforetyczne (KTL)

                - cynkowanie galwaniczne

                - fosforanowanie

 


Linia malowania KTL

Malowanie elektroforetyczne katodowe, zwane też kataforezą lub KTL, to proces nanoszenia materiału malarskiego na wyrób metalowy z dyspersji wodnej. Kataforeza jest jedną z najlepszych znanych metod zabezpieczenia antykorozyjnego metali. Proces ten przebiega pod wpływem przyłożonego napięcia i jest podobny do technologii galwanicznej. Różni się od niej materiałem tworzącym powłokę antykorozyjną – w galwanotechnice jest to metal, a w KTL żywica i pigment.

 

 

  

Maksymalne wymiary malowanych części:. 2000 [mm] x 600 [mm] x1200 mm

Linia cynkowania galwanicznego

Cynkowanie galwaniczne to proces nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych przy użyciu prądu. Cynkowanie stosuje się głównie na wyrobach stalowych. Istnieje kilka rodzajów cynkowania galwanicznego.

 

 

Stosujemy najnowszą metodę cynkowania galwanicznego: cynkowanie alkaliczne bezcjankowe. W procesie tym powstają szczelne powłoki o bardzo dobrym rozkładzie grubości. Uzyskane w ten sposób powłoki cynkowe są następnie pasywowane.

Maksymalne wymiary cynkowanych części:

 • w automacie zawieszkowym: 1100 [mm] x 300 [mm] x100 [mm],
 • w automacie bębnowym: ok. 100 [mm] x 100 [mm] x 100 [mm]
 • (maksymalny wsad: masa 30 [kg], powierzchnia [6 m2]).

 

Oferujemy także możliwość lakierowania mokrego farbami rozpuszczalnikowymi i wodnorozcieńczalnymi detali i konstrukcji do 7 [m] długości.

 

Procesy takie jak: chromianowanie, anodowanie, pasywowanie i malowanie proszkowe zlecamy certyfikowanym przez nas podwykonawcom.